Få energivenlig kølig med adiabatisk process fra dansk firma

Dårlig luftkvalitet er et problem på mange arbejdspladser. Luftens kvalitet er afgørende for, hvordan vi har det, ligesom den også påvirker de varer, vi producerer. I produktionslokaler med maskiner sker der ofte det, at energien fra de arbejdende maskiner får temperaturen til at stige. Den højere temperatur tager fugtigheden ud af luften, som dermed bliver meget tør. Det er ikke godt for menneskers slimhinder, og det øger risikoen for statisk elektricitet.

Airtec har udviklet et kølingssystem, som benytter sig af en adiabatisk proces, hvorigennem man kan genskabe luftens fugtighed og samtidigt bringe temperaturen ned på et rimeligt niveau. Det handler om fordampning af vand, som bliver blæst ud i den omgivne luft, der dermed afkøles og befugtes. Selve processen er vanskelig at forklare, for den er temmelig indviklet, men i det store hele, så går adiabatisk proces ud på, at man afkøler tør og varm luft med forstøvet vand.

Millioner af bittesmå dråber vand

Det er noget af det smarte ved en adiabatisk proces. Man sender en masse forstøvede vandpartikler ud i luften, som så afkøles. Denne proces er meget energivenlig, fordi processen så at sige selv er med til at skabe den energi, der skal bruges. Igen er det lidt indviklet, men man kan læse mere om det på Airtecs hjemmeside, airtecsolutions.dk, hvor mange af processerne er mere indgående beskrevet og forklaret. Buttom line er, at en adiabatisk proces vil hjælpe med at afkøle luften i produktionslokalet, og samtidigt øge luftfugtigheden, så indeklimaet forbedres mærkbart.

Opsætning af køleanlæg

Hvis man gerne vil have opsat et anlæg fra Airtec Solutions, så er der to måder at gøre det på. Den ene måde er, at man sætter det op i ventilationsskakterne, så luften befugtes gennem dem. Den anden måde er den, at man direkte sætter forfugterne op i lokalet. Den adiabatisk proces vil forbedre kvaliteten i luften og dermed formentlig afværge bivirkninger som statisk elektricitet og indtørrede slimhinder hos medarbejderne. Det fysiske velbefindende hos medarbejderne er afgørende for, hvor maget de kan producere. Det siger sig selv, at sådan forholder det sig.